Elektronska advokatska kancelarija
Office

Advokat expert Budite expertIzaberite uspehIzaberite EDOPS

Elektronska advokatska kancelarija

Advokat expert

Specijalizovani program Advokat expert je namenjen kompletnom radu advokatske kancelarije. Ono što je specifično je njegova jedinstvenost na tržištu softvera. Naime, on uključuje integraciju DMS-a i ERP-a, odnosno evidenciju celokupne dokumentacije (uključujući i elektronski dokument), kao i praćenje svih poslovnih procesa.

Image
Image
Image

Predmeti, ročišta, suđenja

Praćenje i preglednost svih predmeta, ročišta, suđenja i drugih dokumenata i događaja.

Specijalizovani program Advokat expert pruža detaljnu evidenciju o svim predmetima, ročištima, tužbama, izvještajima, kao i o njihovim vrstama (na primjer, ročišta za narednih 7 dana, ročišta bez izvještaja, predmeti po klijetnima, datumima, radnjama u postupku, itd. ). Ovakav način organizacije rada advokatske kancelarije pruža mogućnost brzog i lakog pretraživanja celokupne dokumentacije i praćenje faza svih radnji u postupku.

Dobra organizacija je ključ uspeha

Dobra organizacija podrazumeva maksimalno iskorišćenje vremena uz povećanje kvaliteta rada i rezultata. Advokat expert je ogledalo dobro organizovanog rada svakoe uspešne advokatske kancelarije.
Image
Image

Đta mi softver može pružiti?

Evidenciju celokupne dokumentacije

Advokat ekspert omogućava advokatskim kancelarijama da čuvaju svu svoju dokumentaciju (uključujući i elektronski potpisan dokument) u jednom sistemu u skladu sa svim zakonskim propisima. Arhiviranje, skladištenje, pretraživanje i upravljanje svim predmetima je značajno ubrzano, uz istovremeno postizanje većeg stepena kvaliteta rada advokatske kancelarije.

Elektronski potpisana dokumentacija

Jedini siguran način za skladištenje i upravljanje ovom dokumentacijom je njeno konvertovanje u zapis. Da li adekvatno čuvate svoju dokumentaciju?

Nema izgubljenog dokumenta
Dokumentacija u sistemu je šifrovana i čuva se na više servera, čime se osigurava njena bezbednost od nepredviđenih situacija poput kvara računara, požara, poplava i drugih nepogoda.

Praćenje rada kancelarije

U realnom vremenu i na bilo kojoj lokaciji

Omogućen je pristup svim predmetima, ugovorima, žalbama, tužbama i drugim dokumentima, kao i pregled trenutnog rada svih zaposlenih u bilo koje vreme i na bilo kojoj lokaciji.

Ograničen pristup poverljivoj dokumentaciji

Pristup dokumentaciji je ograničen, tj. svi zaposleni mogu pristupiti (imati uvid u pravo na rad na dokumentu) samo ako im je odobreno pravo u skladu sa svojim odgovornostima. Prava mogu dodeljivatii samo administratori (rukovodioci ili lice koje je obučeno za to) za svakog zaposlenog pojedinačno.

Image
Image

Standardizovani templejt - šablon

Automatsko popunjavanje dokumentacije

Kroz standardizovane obrasce za dokumenta kao što su žalbe, tužbe, opomene, ugovori i druga, softver prikuplja potrebne podatke na osnovu definisanih parametara i automatski kreira potrebnu dokumentaciju. Ovi obrasci značajno ubrzavaju rad advokatske kancelarije.

Planer - Uvid u zauzetost svakog zaposlenog

U Advokat expert programu evidentiraju se svi događaji i zadaci koje ima zaposleni. Na osnovu ovih podataka u softveru, možete u svakom trenutku imati uvid u stepen zauzetosti svakog advokata koji je grafički prikazan u vidu gantograma.
Ušteda vremena

Ušteda vremena

Automatizovanjem svakodnevnih rutinskih operacija, skraćuje se vreme koje je potrebno za njihovo izvođenje.
Ušteda vremena

Ušteda vremena

Uštedama na vremenu automatski se štedi novac koji bi se inače koristio za plaćanje dodatnog zaposlenog za evidentiranje dokumenata, događaja i drugih operativnih zadataka.

Masovno fakturisanje

Automatizovano fakturisanje za sve klijente i predmete

Na osnovu podataka u sistemu, kreira se faktura za svakog klijenta i za svaku stavku koja ima barem jednu radnju u postupku za izabrani period (najčešće mesec dana). Naime, sam proces fakturisanja traje samo nekoliko minuta.

Kako sistem funkcioniše

Sistem, na osnovu zadatih parametara, prikuplja sve potrebne podatke za svaki predmet i klijenta pojedinačno, tako da se sve stavke automatski vezuju za advokatske tarife, čime se izrađuje faktura sa svim taksativno navedenim stavkama. Ovim postupkom proces fakturisanja je značajno ubrzan, jer se sva dokumentacija provera tokom rada i prilikom izrade fakture se samo izvlači iz sistema.

Image

Šta kažu naši klijenti

Zašto koristiti softver

Advokat expert

Brojne su prednosti korišćenja softverskog rešenja koje obuhvata celokupno poslovanje Vaše Advokatske kancelarije.
Arhivirajte, slkadištite i upravljajte svojom dokumentacijom u skladu sa svim Zakonskim propisima. Čuvanje i rukovanje elektronskim dokumentom i elektronski potpisane dokumentacije uz Advokat expert softver ne može biti jednostavnije.
Kompletna dokumentacija je potpuno bezbedna u Advokat expert sistemu. Bezbednost se ogleda u kriptovanju dokumentacije, ograničenju prava prisupa za svakog advokata pojedinačno i svakodnevnih backup-ova tj. rezervnih kopija sistema na više udaljenih servera. 
Naš tim je dostupan 24h 365 dana u godini za sva Vaša pitanja nakon implementacije softvera i obuke korisnika za njegovo korišćenje. Pružanjem konstantne tehničke podrške, eliminišemo sve zastoje rada Vaše Advokatske kancelarije.
Pružanjem konstatne tehničke podrške 24h garantujemo kvalitet softverskog rešenja.
Advokat expert je u praktičnoj primeni više od 10 godina, što ukazuje na zadovoljstvo naših dugogodišnjih korisnika. Tim naših stručnjaka koji razvija ova softverska rešenja ima više od 15 godina inžinjer godina rada.
Image

Tu smo

Za sva Vaša pitanja

Ukoliko i vi želite da budete među najuspešnijima, kontaktirajte nas i zakažite BESPLATNU prezentaciju Advokat expert softverskog rešenja. Na praktičnom primeru Vaše Advokatske kancelarije pokazaćemo Vam kako Advokat expert može rešiti sve vaše probleme.

+381 34 304 403

+381 34 304 404

info@e-advokat.rs

Zorana Đinđića 3/2
34000 Kragujevac, Srbija
Image